IrisBohemia - O společnosti

IRIS Bohemia

O společnosti

Společnost IRIS Bohemia s.r.o.

se zaměřuje především na generální dodávku staveb na klíč, dozorování staveb, koordinátora BOZP a komplexní stavební problematiku napříč celou řadou dílčích odvětví tohoto oboru.

Velký důraz je kladen na solidní a slušné jednání s investory i subdodavateli. Naší prioritou je dobré jméno společnosti a věrnost zákazníků, proto snahou všech našich pracovníků vždy bylo a je předat dílo ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.