IrisBohemia - Profil IRIS Bohemia

IRIS Bohemia

Profil IRIS Bohemia

Společnost IRIS Bohemia s.r.o. byla založena v lednu roku 2011 a navázala na činnost fyzických osob současných majitelů, kteří se projekcí, realizací a dozorováním staveb zabývají více než deset let.

Společnost IRIS Bohemia s.r.o. se zaměřuje predevším na generální dodávku staveb na klíč, dozorování staveb a komplexní stavební problematiku napríč celou řadou dílčích odvětví tohoto oboru. Velký důraz je kladen na oboustranné solidní a solventní jednání. Naší prioritou je dobré jméno společnosti a věrnost zákazníků, proto snahou všech našich pracovníků vždy bylo a je předat dílo ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.

Hlavním cílem společnosti IRIS Bohemia s.r.o. je spokojenost zákazníků i všech dalších zainteresovaných stran, ke kterým patří zaměstnanci, spolupracující dodavatelé a v neposlední řadě také orgány státní správy a samosprávy.