IrisBohemia - Technický dozor staveb

IRIS Bohemia

Technický dozor staveb

Společnost IRIS Bohemia s.r.o. se specializuje na výkon technického dozoru investora. Výkon technického dozoru zahrnuje zejména následující činnosti v jednotlivých fázích výstavby

  • Technická koordinace stavebních prací s projektovou dokumentací
  • Dohled na provádění stavebních prací ve vysokém standardu
  • Sledování plnění harmonogramu prací
  • Organizování a vedení kontrolních dnů na stavbě
  • Spolupráce s pracovníky generálního dodavatele a jednotlivých subdodavatelů
  • Sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly)
  • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části
  • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení
  • Kontrola soupisu provedených prací a dodávek jednotlivých dodavatelů
  • Koordinátor BOZP

Zaslat nezávaznou poptávku